Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Thần xà” ?...

Tú Còm
Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 9:17 PM


 
Báo KH-ĐS (28/02/2913) có tin “Thần xà” xuất hiện ở Miếu cổ - Vạn Phúc
(Hà Đông cũ)…Vậy có thơ rằng:
.
Đất Vạn Phúc thuộc Hà Đông 
Có ngôi Miếu cổ thờ ông Thành Hoàng
Bà con sớm tối đèn nhang
Lễ tạ Người đã dựng Làng lụa, tơ
Bỗng đâu xuất hiện “Thần xà”
“Nhập” chị…đàn bà đòi Lễ rất to
Phải “cúng” ngay một…con bò
Thì dân mới được ấm no, yên lành!(?)…
Ông Từ “đạo diễn” quá nhanh
Dùng ngay cô…cháu dựng thành…diễn viên!
Mưu ông đã hái ra tiền
Sao cấp Chính quyền bỏ mặc…làm ngơ?!...
???…………
.
3/2013
Tú Còm