Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kỷ luật…“nhôm”!?...

Dưa Lê
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 5:45 AM

.
Kỷ luật trưởng ban tuyên giáo sinh con thứ ba (NLĐ-03/03/2013)
Huyện ủy Tân Trụ (Long An) vừa ra quyết định kỷ luật với ông
Trịnh Phước Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy bằng hình thức
khiển trách. Lý do là ông Trung vi phạm kế hoạch hóa gia đình, để vợ sinh con thứ ba... Thơ rằng:
.
Tưởng là “Kỷ luật” đảng ta
Là kỷ luật “Sắt” hóa là bằng…”Nhôm”!?...
Mấy “cha” đạo đức lôm côm
Kẻ thì “móc máy”, lão ôm…vợ người!...
Con đẻ đủ “tiêu chuẩn” rồi
Vẫn còn “khát nước” liếm môi thòm thèm…
Nhá nhem tắt lửa, tối đèn
Bí mật đi “gửi” cô em đầu làng…
Có “đồng chí” rất đàng hoàng
Đẻ ngoài “tiêu chuẩn” vẫn làm Quan to...
Lo gì mất chức mà lo
Đảng tuyên “Khiển trách” rồi cho…ngồi lì?!...
Thế là chả mất tí gì
Vẫn nguyên “Cấp ủy”, vẫn đi…giảng bài!?...
…………
Nghe cứ như chuyện khôi hài…
Hay là Nhà báo viết…“sai tinh thần”?!!!...
.
04-03-2013
DL