Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện ba con…ruồi!

Ống Nhòm
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 8:43 PM

.
Nhà vệ sinh chỉ được phép 'có 3 ruồi'
(VNExpress-23/2/2013)
Trung Quốc có kế hoạch cải thiện tiêu chuẩn của các nhà vệ sinh công cộng bằng cách giới hạn số lượng ruồi tại những công trình này.
Theo dự thảo Bộ Y Tế Trung Quốc đề xuất hôm 21/2 nhằm trưng cầu dân ý, sẽ chỉ có nhiều nhất ba con ruồi được xuất hiện trên mỗi m2 nhà vệ sinh xây riêng, và chỉ có một con được cho phép trong các nhà vệ sinh công cộng xây trong các công trình khác.
Xin có “mười câu khúc khích” như sau:
.
Chà chà…: Ở nước Trung Hoa
Nhà WC chỉ được có ba (3)…con ruồi!?
Đúng là “sáng kiến” tuyệt vời
Ruồi không thể sống với người Trung Hoa?!
Dân Tầu hơn một tỷ ba  (1,34 tỉ)
Mỗi con ruồi sống…một “Nhà vệ sinh”!?
Thế giới nghe nói mà kinh
Ruồi không sống được thì mính ra sao?!
Chuyện thật chẳng phải tầm phào
Lũ “Ruồi” muốn chết thì vào…Bắc Kinh!!!...
…………..
.
23/02/2013
Ô.Nhòm