Trang chủ » Thơ

Cuối thu

Trần Nhương
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 5:28 AM

Gió đông bắc mới chớm về
Trời mang mang nhớ, đất se se buồn
Hồ nao nao sóng cô đơn
Núi ngơ ngơ núi thả hồn vào mây
Hoa nhạt nhạt ẩn trong cây
Nắng hao hao tưởng giữa ngày trăng lên