Trang chủ » Tin văn và...

QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG ĐẾN HẢI PHÒNG

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2011 6:04 AM

Chiều 28-6-2011. “Quỹ hỗ trợ Văn chương và Cuộc sống”, một quỹ nhân ái do tư nhân sáng lập đầu tiên ở Việt Nam do Nhà thơ, Nhà báo, Giám đốc Khu Du lich- sinh thái Hồ Tiên Sa ( Ba Vì – Ha Nội ), Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội là người sáng lập và Chủ trì đã về thăm Hải Phòng đã đến thăm Nhà thơ Trần Quốc Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tại nhà riêng.
   Cùng đi có Nhà thơ Hoài Khánh, P.Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam và Nhà thơ Vũ Hiển, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, Chủ nhiệm CLB Thơ ca Công đoàn, thuộc Cung Văn hóa Lao động HN Viêt-Tiệp Hải Phòng. 
   Trong thời gian ngắn ở Hải Phòng, Nhà thơ Bành Thanh Bần, Giám đốc “Quỹ hỗ trợ Văn chương và Cuộc sống” đã thông báo về Ý nghĩa, mục đích và nội dung, đối tượng
của Quỹ : Đây là một Quỹ “Phi Chính phủ” do Nhà thơ Bành Thanh Bần sáng lập và đóng góp để thành lập Quỹ với số kinh phí ban đầu là trên 600.000.000 đồng do các doanh nghiệp thành viên trong gia đinh và sẽtiếp tục có sự đóng góp của các Tổ chưc, cá nhân, Nhà doanh nghiệp, các Văn Nghệ sĩ (có điều kiện)…cùng chung tay đóng góp xây dựng Quỹ.lớn mạnh.  Quỹ đã thành lập một Ban lãnh đạo Quý gồm một số Nhà văn, Nhà thơ có uy tín tham gia điều hành và quản lý Quỹ. Quỹ có Tài khoản,con dấu, và Website riêng đẻ phục vụ cho hoạt động của Quỹ.
 
    Do điều kiện mới thành lập, số kinh phí còn khiêm tốn nên trước mắt, Quỹ sẽ phối hợp
với Hội Nhà Văn Việt Nam và Hội VH-NT các địa phương trong cả nước, trước mắt phát hiện, đề xuất các Nhà văn, Nhà thơ đã thành danh, có nhiều công hiến cho nên Văn học
nước nhà, hiện gặp nhiều khó khăn trong đời sống và diều kiện kinh phí đẻ xuất bản các tác phẩm đã hoàn thành, được cơ quan chuyên môn thẩm định, có giá trị về nghệ thuật và
tư tưởng…
    Tại buổi tiếp xúc, Nhà thơ Bành Thanh Bần, thay mặt Quỹ hứa sẽ tạo thuận lợi để sớm trợ giúp cho Nhà thơ Trần Quốc Minh của Hải Phòng và sẵn sàng xem xét, hỗ trợ cácNhà văn, Nhà thơ khác trong đối tượng của Quỹ, được Hội Nhà Văn thành phố phát hiện, đè xuát, giới thiệu.
V.H