Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ SINH NĂM 1911

Lưu Trọng Văn.
Thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2011 8:18 PM

TNc: Tôi đưa mấy dòng thư của anh Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư để bạn đọc hiểu đúng năm sinh của nhà thơ Lưu Trọng Lư.

Tôi có đọc bài Cách tính lạ,tôi xin được trả lời chính thức như sau: Nhà thơ Lưu Trọng Lư sinh ngày 19.6. 1911nhằm năm Tân Hợi.Như vậy năm nay kỉ niệm 100 nam là đúng.Vừa qua có sự nhầm lẫn của một số báo là do Hội NVVN nhầm lẫn,tôi và gia đình nhà thơ rát mong anh nói lại cho rõ chuyên này.Cám ơn anh nhiều.