Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XƯỚNG HỌA CỦA HAI CỤ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

Đặng Châu Tuệ - Hoài Thu
Thứ bẩy ngày 11 tháng 6 năm 2011 4:44 AM

BÀI XƯỚNG CỦA CỤ ĐẶNG CHÂU TUỆ :

Nhìn ra cảnh vật tiếng vui reo,
Chí khí quân thù bé tẻo teo.
Cái mộng ngai vàng nga ngả ngã,
Giấc mơ bá chủ phẻo phẻo pheo.
Bắc Kinh ngáp họng trò cho chó,
Pôn Pốt há mồm méo mẻo meo.
Ngược lại bánh xe, xe nghiến nát,
Thực là một lũ gấu hùm beo.
 

BÀI HOẠ CỦA CỤ HOÀI THU :

Sân khấu phường hề réo rẻo reo,
Môi răng tình nghĩa cắt phăng teo.
Nuốt lời thề ước Đằng cha đụ,
Giở mặt căm thù Hoá mẹ đeo.
Pôn pốt toi đời vây cánh cụt,
Ăng Co thắng trận tớ thầy meo.
Giương Mao hổ giấy loè ai nhỉ ?
Mồi lửa toi đời giống sói beo