Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT BÌNH NGUYÊN

Bình Nguyên
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 2:49 PM

VỚI SÔNG

Tôi tìm về bến thời gian
Đêm
con sóng gọi
hồn tan vào bờ

Bể dâu
có tự bao giờ?
Phù sa như giọt mắt chờ
cuối sông

Chìm thì đục
nổi thì trong
Biết đâu sóng lặng
lại không
triều cường

Bến bờ khuất mấy mùa thương
Một đời sông tự làm gương soi mình

Qua bao chìm nổi bóng hình
Muốn trong
thì gạn lấy mình

trong...

Tôi về lở một bên sông
Dõi theo em cả ngày không còn mình.
 

GỬI NGƯỜI SÔNG CÁT

Ta như nước chảy tự nguồn
Dẫu tan vào biển vẫn còn là sông

Đời mình dù có dù không
Nghìn sau ai biết rêu phong .Đời mình...

Trời cho một sợi dây tình
Một dây tình nữa là thành trắng tay

Mỏng tang nhau một kiếp này
Thì xin vun lại cho đầy kiếp sau

Ta buồn biết vịn vào đâu
Thôi thì ta vịn vào nhau mà còn.

TRƯƠNG CHI

Tôi về đây với Trương Chi
Lòng ta
rót mãi
có khi nào tràn

Ném vào đâu một tiếng đàn
Mà sông nước dội sóng ngàn năm ơi

Câu ca
bỏ lại
bên trời
Tình dan díu một bóng người
rồi...
hoang

Con đường vô định trống toang
Nỗi niềm
ai
với ai
loang nắng chiều

Trăng còn mộng một lần yêu
Sóng còn vỗ một đời theo khuyết tròn

Nước trôi mà đá chẳng mòn
Tình yêu khi mất là còn mãi nhau.

BÌNH NGUYÊN.