Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẦN RA NGHỊ ĐỊNH CHO PHÉP BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC

Trần Đình Thu
Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2011 8:16 PM
 
Biểu tình là một quyền cơ bản được Hiến pháp công nhận, tuy nhiên hiện chưa có các văn bản dưới Hiến pháp quy định, chẳng hạn như Luật biểu tình. Có lẽ do nhu cầu xã hội chưa đến lúc cần thiết phải có, nên chưa xây dựng luật này. Nhưng nay thì đã đến lúc cần, để toàn thể nhân dân Việt Nam thể hiện chính kiến trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Dĩ nhiên không thể chờ đợi ban hành Luật biểu tình, nhưng cũng không thể vì chưa có Luật biểu tình mà làm ảnh hưởng đến quyền thể hiện chính kiến của nhân dân Việt Nam. Khoản 2 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 cho phép Chính phủ ban hành ngay một Nghị định về biểu tình thật ngắn gọn mà không cần phải chờ đợi Quốc hội họp để thông qua Luật biểu tình (Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng làm như vậy trong tình hình cấp bách, Chủ tịch đã ký Sắc lệnh số 31 quy định ngắn gọn về việc biểu tình trong 2 dòng chữ mà thôi). Việc ra Nghị định này vừa phù hợp lòng dân, phù hợp với tình hình khách quan hiện tại, đồng thời sẽ quản lý được các cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Nghị định không nhất thiết phải bao trùm toàn bộ vấn đề biểu tình mà có thể gói gọn trong phạm vi biểu tình vì những hành động ngang ngược của các thế lực nước ngoài xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam là đủ.
       
Trần Đình Thu (Luật gia, nhà nghiên cứu văn học)