Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỪNG BÁC TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 8:21 PM
 

Bác Trần Nhương nay tuổi bảy mươi
Vẫn tham gia báo “Người cao tuổi”
Trang web trannhuong ngày hai buổi
Bác lên bài để bạn ghé thăm

Năm triệu lượt người khắp năm châu
Đến với Bác còn gì hơn thế!
Hội nhà văn mấy người như Bác
Chúc trang nhà đẹp mãi Bác ơi!
10.3.2011

Ảnh: Trần Nhương và Đu Đủ