Trang chủ » Tin văn và...

TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG UKRAINE ZELENSKY

theo fb phamducao
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2022 2:34 AM


Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ chính mình và sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này được tiến hành để chống lại chúng tôi. Bởi vì chúng ta đang ở trên mảnh đất của chúng ta. Sự thật là ở phía chúng tôi. Và cả thế giới văn minh đang ở với chúng ta. Chúng tôi đấu tranh cho những gì đúng cho bất kỳ người dân nào trên hành tinh - vì cuộc sống và tự do, vì quyền hạnh phúc cho tất cả các gia đình của chúng tôi, tất cả trẻ em của chúng tôi.
Україна продовжить оборонятися та переможе в цій війні, розв’язаній проти нас. Тому що ми на своїй землі. На нашому боці правда. І з нами весь цивілізований світ. Ми воюємо за те, що істинно для будь-якого народу на планеті, – за життя та свободу, за право на щастя для всіх наших сімей, усіх наших дітей.
——
Ukraine will continue defending itself and will win in this war waged against us. Because we are on our land. The truth is on our side. And the whole civilized world is with us. We fight for what is true for any people on the planet – for life and freedom, for the right to happiness for all our families, all our children.
Photo: Arsen Petrov, Yana Sidásh, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Danylo Pavlov, Anastasia Vlasova, Evgeniy Maloletka.