Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CAO TRẦN NGUYÊN

Cao Trần Nguyên
Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021 3:38 PM

CHUNG CHIÊNG

Đã đi gần hết Đường Trần

Lễ nghi phải đạo. Đồng lần đỏ đen…

Khéo khôn quá, dễ sinh hèn

Dại khờ khó tránh lời dèm…vu vơ…

Ta về viết vội câu thơ:

Khéo khôn trộn với dại khờ…chung chiêng?

CHỐNG GIẶC CO-VID

Giặc Co-vid thật cứng đầu

Làm cho thế giới nát nhầu ruột gan

Hit-Le xưa đại dã man

Nay con Co-vid còn tàn bạo hơn…

Cả nhân loại hận, căm hờn

Tác oai, tác quái bởi cơn cớ gì?

Vượt qua cửa ải từ bi

Hại người, triệt của là mi rành rành

Cội nguồn chưa rõ mối manh

Ra từ “Vũ Hán” mi thành tội nhân

Của gần chục tỷ thần dân

Trên toàn Cầu đã truy lần vết xa…

***

Vaccine thông điệp 5K

Quỹ phòng chống dich Mẹ ta góp phần…

“Con ruồi đậu nặng đòn cân”

Một dân tộc nhỏ Nghĩa Nhân cao dầy!

Hạ Long Ngày 30/5/2021

ĐỌC THƠ

Đọc thơ thấy Bí rì rì

Thơ “Tây” khó thuộc. Đọc gì thơ Ta

Mẹt bánh Đúc sạp bánh Đa

Trầu vàng, cau lục…Mẹ ra chợ chiều…

***

Em về tìm đọc lại Kiều

Ngẩn ngơ thế thái, liêu xiêu nhân tình

Ngẫm câu: “Duyên nợ ba sinh”

Cửa Đời, cửa Phật phận mình ra đâu

Can qua mặt ngựa đầu trâu

Oán ân rồi sẽ được tâu tỏ tường

Bấy lâu lưu lạc khôn lường

Thương cha, nhớ mẹ, nhịn nhường tấm thân…

Gặp người tình cũ phân vân

Thương em trách phận ái ân nửa vời

Nhìn nhau không nói lên lời

Hàng hàng châu lệ để rơi bẽ bàng…

Mấy câu bép xép về Nàng

Con Xin cụ Nguyễn, họ hàng sá cho!

ĐO!

Nếu dùng thước để mà đo

Chỉ là cái thứ lò dò quanh ta

Không trung thực thước là ma

Phải nhờ đến kế dò la mới tường…

Biết còn dụng cụ đo lường

Là lòng ái mộ khiêm nhường nghĩa nhân

Lấy chân lý làm cán cân

Cái tình thỏa đáng Thần Dân nhất tề…

Mấy câu thưa…Dám xin thề:

Thực tâm của kẻ đam mê sự đời…

NHẶT (vui vui)

Văn chương thi thố khắp nơi

Mình đi nhặt mấy chữ rơi trước đèn

Đầu tiên nhặt phải chữ HÈN

Thôi thì cũng chả bon chen làm gì

Số đen nhặt tiếp chữ ĐÌ

Đã hèn dù có du di…lọt sàng

Nhặt thêm trúng được chữ SANG

Có đì cũng trúng giải vàng…ơ hơ

Nhặt chữ rơi đã thành thơ

Tặng nhà văn “NHỚN” nhận vơ bạn mình.