Trang chủ » Tin văn và...

MỘT VỤ ĐẠO VĂN TRẮNG TRỢN

Nguyễn Hải Hoành
Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 5:28 AM


Bài: “Hơn nghìn năm thống trị nhưng nguời Hán không đồng hóa được tiếng nói của người Việt”

của “tác giả” Nguyễn Tấn Tuấn đăng ngày 22/7/2020 trên trang mạng “Văn chương phương Nam” của Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh:

https://vanchuongphuongnam.vn/hon-nghin-nam-thong-tri-nhung-nguoi-han-khong-dong-hoa-duoc-tieng-noi-cua-nguoi-viet.html

hầu như sao chép gần hết hai bài của tôi từng công bố trên trang web “Nghiên cứu quốc tế”:

- “Tại sao Việt Nam không bị đồng hóa sau 1000 năm Bắc thuộc” (đăng ngày 7/9/2015)

http://nghiencuuquocte.org/2015/09/07/viet-nam-khong-bi-dong-hoa-1000-nam-bac-thuoc/

- “Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không” (đăng ngày 29/6/2020) http://nghiencuuquocte.org/2020/06/29/viet-nam-cai-cach-thanh-cong-chu-viet-trung-quoc-thi-khong/

Không rõ “tác giả” Nguyễn Tấn Tuấn và Ban Biên tập trang mạng “Văn chương phương Nam” của Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh nghĩ gì?

Tôi đã gửi mail cho trang mạng “Văn chương phương Nam” khiếu nại chuyện này.

Nguyễn Hải Hoành

23/7/2020

Ảnh chụp bài đã công bố của Nguyễn Hải Hoành