Trang chủ » Tin văn và...

HỘI THẢO TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA PHÙNG VĂN KHAI

TN
Thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020 1:51 PMTNc: Sáng 17-7-2020 tại Đại học Văn hóa, Khoa Viết văn báo chí kết hợp cói viện Nhân học Văn hóa tổ chức hội thảo hai cuốn tiểu thuyết lịch sử TRIỆU VƯƠNG PHỤC QUỐC và NAM ĐẾ VẠN XUÂN của nhà văn Phùng Văn Khai.Mười năm qua Phùng Văn Khai đã cho xuất bản 4 tiểu thuyết lịch sử dày dặn. Đặc biệt 3 tháng chống virus Vũ Hán, anh đã viết xong tiểu thuyết NAM ĐẾ VẠN XUÂN. Làm sống lại sở Việt là tâm nguyện của Phùng Văn Khai. người dấn thân cho sức mạnh mềm Việt Nam.