Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỰC CƯỜI

Quốc Long
Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2020 3:51 PM


Nghĩ về những vụ án :đánh bạc ngàn tỷ và vụ án sửa điểm ở Hà Giang và một số vụ án khác...Người đưa hối lộ đã nhận nhưng quan không nhân hoặc quan đã nhận và nộp lại tiền nhưng người đưa hối lộ lại không nhận.
Lực cười ở xứ A- Nam
Thằng đưa hối lộ cho quan : vào tù
Quan nhận hối lộ... êm ru !
Bởi không chứng cứ...ngồi tù sao đang...
Từ nay bài học làm quan
Cứ ăn hối lộ nói càn là không
Chẳng ai ký nhận, chụp hình
Lúc đang "hữu hảo "đệ huynh một lòng
Nhắn ai ăn hối lộ xong
Trước tòa đừng nhận,nếu không vào tù !
Quốc Long