Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI ÔNG ĐOÀN NGỌC HẢI

Quốc Long
Thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2019 9:15 AM(sáng 4-6-2019, ông Đoàn Ngọc Hải phó chủ tịch
UBND quận 1 thành phố HCM, được điều động giữ chức phó tổng giám đốc một công ty xây dựng của thành phố- vậy có vài lời tâm sự )
Không làm được đâu ông ơi
Điều Ông đi để họ "xơi tái " giờ
Lẻ loi ông đứng trơ vơ
Vướng đường cản bước không cho họ làm
Điều đi cứ tưởng "đá lên"
Thực ra "là bẫy" sập liền đó ông
Bởi ông nghiệp vụ không thông
Chuyên môn chẳng có- Lý Thông lại nhiều
Gái,tiền gạ lắm cũng siêu
Chỉ cần vô ý là tiêu cả đời
Đòn thù trút xuống ngàn roi
Thương ông tâm huyết đôi lời cùng ông !...
Quốc Long