Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẢM CÁC ÔNG

Quốc Long
Thứ sáu ngày 31 tháng 5 năm 2019 2:48 PM

Hè nào cũng hàng chục em chết đuối

Hỏi rằng Đoàn , Đội ở đâu ?

Chính quyền ngồi rung râu

Chi vài triệu...cử người thăm hỏi !

Ôi tang thương

Nghẹn ngào không thể nói

Sao họa kia không rơi vào con cháu các người !...

Lãnh đạo dân

Sát dân sao lại thế

Tại họa kia cứ lặp lại hàng năm...

Sao nhà nước không quyết tâm

"Trảm Các Ông"- nếu để địa phương xảy ra đuối nước

Ta tin chắc tình trạng trên khắc phục

Nếu đưa vào nghị quyết khắp nơi nơi...

Quốc Long