Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOA ĐÀO LẶNG PHẮC

Trương Thiếu Huyền
Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019 4:05 PM


Kết quả hình ảnh cho hoa đà o


Núi liền cắm mốc
Sông dòng chia ra
Hoa đào biên giới
Nam Quốc sơn hà

Việt Nam - Trung Hoa
Hai bờ cương vực
Chung nhau tiếng gà
Khác giờ báo thức

Kỷ Mùi xuân ấy(*)
Giặc Bắc ào ào
Binh đao vừa dứt
Lại chồng binh đao

Hoa đào tang tóc
Như lông ngỗng bay
Mùa xuân bị bắn
Loang đỏ hồn cây

Anh tôi nằm đây
Em tôi nằm đây
Tháng năm như nước
Kỳ Cùng chảy hoài

Dọc nẻo đào phai
Nhớ người bạn cũ
Báng súng lâm chung
Ròng ròng máu nhỏ

Kỳ Lừa còn đó
Pò Hèn còn đây
Núi sông lặng phắc
Sương khói dâng đầy...

5-17/2/2019

(*) Kỷ Mùi 1979.