Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NAM MÔ TẾT

Nguyễn Nguyên Bảy
Thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2019 1:44 PM

Kết quả hình ảnh cho Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy

TNc: Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy năm nay không ra Tết Hà Nội như thông lệ. Ở trời Nam đôi thi nhân này vẫn không nguôi nhớ Tết Bắc. Bài tụng mồng 4 Tết này thi nhân nhắc đến bao địa danh, bao nỗi nhớ Hà Nội. Thật bất ngờ có một câu cho trannhuong.com: "Nhương Trần cứ chấm com lời đen trắng". Cám ơn bạn yêu.


Bài Tụng Mùng Bốn Tết


Nam mô..
Thôi Tết ở lại quê
Tôi đi miền mưa nắng
Cam Canh cứ vàng cho thắm yếm
Bưởi Diễn cứ ngọt cho son môi
Mặt Tây Hồ cứ hoan run rẩy sóng
Đào cứ phai về gốc luân hồi
Giếng Đường Lâm cứ vơi đầy năm tháng
Sông Cái cứ xuôi thuyền cỏ mật tỉnh mê..

Nam mô..
Thôi Tết ở lại quê
Tôi đi miền mưa nắng
Thơ cứ thả lên trời cho văn Miếu ấm
Chữ ông đồ cứ dóng oản đồ xôi
Nhương Trần cứ chấm com lời đen trắng
Cỏ hoa khuây khỏa phận người
Quyền Văn Minh cứ thổi nhạc lên trời
Hoa Sữa chữ tình thương giận..

Nam mô Tết..
Xin đừng tội nghiệp thân tôi
Tuổi gìa lẫm chẫm
Còn võng theo mưa phùn, rét đậm
Tha hương..

Tràng hạt lần tay mò mẫm
Thăng hồn gõ mõ tụng chuông
Nam mô Tết
Xin hiện về tấm cám quê tôi..


Viết Tết Nhâm Thìn 2012 tụng hàng năm.
VANDANBNN