Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỪNG NĂM MỚI - NĂM LỢN!

Thái A Trần
Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2019 7:49 PM

Năm CHÓ qua rồi, năm LỢN sang...
Chúc mừng ĐẤT NƯỚC được bình an!
Quần TRƯ tranh thực: Giao lò mổ.
Lũ CẨU lộng quyền: Nhốt cũi giam.
Cảnh giác MƯU GIAN: Trò BỐN TỐT?
Đề phòng KẾ HIỂM : Chữ TÔ VÀNG?
Cầu cho Bách tính sang năm LỢN:
Khắp chốn không còn tiếng oán than!

Thái A
Hồi 0h 30 ngày mồng 1 tháng giêng năm Kỷ Hợi
(5 - 2 - 2019)