Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XIN ĐỪNG LẤY CỦA NGƯỜI LÀM PHÚC TA

Vũ Hữu Sự
Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019 9:00 AM
Mấy hôm nay, VTV tới tấp đưa tin, nào ông A đến thăm, chúc tết và phát bao nhiêu suất quà cho người nghèo, người là đối tượng chính sách hay các bà mẹ VN anh hùng của tỉnh này; ông B, bà C đến thăm, đến phát bao nhiêu suất quà cho những đối tượng trên của tỉnh kia... Khiến người xem rất cảm động.
Thế nhưng, có một câu hỏi được đặt ra là : Những suất quà ấy lấy từ nguồn nào ? Có phải từ túi của các ông các bà ấy không ? Câu trả lời là không, chắc chắn không. Những suất quà đó là tiền thuế, là mồ hôi nước mắt của dân. Ở nước ngoài, nếu nói tổng thống hay thủ tướng tặng người dân những thứ này, thứ kia, thì tiền mua những thứ đó là tiền riêng của các vị ấy. Một xu của ngân sách, các vị cũng không đụng vào, và cũng không ai cho phép các vị đụng vào. Ở các nước đó, công tư hết sức minh bạch, rõ ràng. Còn ở ta ? Nếu bảo các vị bỏ một xu tiền túi của mình ra để mua quà tặng người dân ư ? Hoang đường. Dù người dân có chết đói nhăn răng, cũng đừng hòng. Tức là ở ta, ngân sách là của riêng các vị. Các vị lấy ngân sách mua quà tặng ai, thì tức là các vị tặng, chứ không phải nhân dân tặng. Có thể nói không ngoa rằng đó cũng là một dạng tham nhũng.
Nhà chùa có câu “mượn hoa cúng phật”, dân gian có câu “của người phúc ta”. Của là của dân, của nước. Nhưng các vị lấy đem cho, tức là các vị cho. Của người, phúc ta, là vậy.
Đã đến lúc phải sòng phẳng chuyện này.