Trang chủ » Tin văn và...

TRANG BÁO TẾT KỶ HỢI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2019 9:11 PM

CÂU ĐỐI

ĐỪNG "MỘT TẤC ĐẾN TRỜI" THỰC BỤNG VÌ DÂN, DÂN SẼ TRỌNG
CHỚ "ĂN TÀN PHÁ HẠI" HẾT LÒNG DỰNG NƯỚC, NƯỚC GHI CÔNG.

NĂM TUẤT CHÓ THAM NHŨNG VÀO LÒ THUI CẢ LŨ
TẾT HỢI LỢN HÀNH DÂN XUẤT TRẠI THỊT TỪNG BẦY.

NHẮC BÁC PHÚC, QUÊ NGHÈO TẾT NHẤT HÃY LẤY VUI LÀM TRỌNG
NÀY ANH VƯƠNG, LÀNG KHÓ MỪNG XUÂN CẦN VÌ NGHĨA NÊU GƯƠNGTú Nhương