Trang chủ » Tin văn và...

27 TRIỆU LẦN CẢM ƠN

TN
Thứ sáu ngày 17 tháng 8 năm 2018 8:46 AM


TNc: Ngày 16-8-2018, con web của tôi đã có 27 triệu lượt truy cập. Xin cảm ơn bầu bạn, bạn đọc xa gần ghé thăm một trang không cướp giết hiếp hót hòn họt gì. Xin được tức cảnh mấy câu vè:
Web còm của lão già còm
Bạn bầu yêu mến vào nhòm cùng vui
Gắng cho tử tế con người
Dăm câu ba chữ với đời mà khuây...