Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN HOÀNG QUỐC HẢI TRAO ĐỔI VỀ VIẾT TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ

TN và You tube
Thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 1:44 PM


TNc: Sáng nay 10/8/2018. Hội Nhà văn Hà Nội sinh hoạt chuyên đề. Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã trao đổi về sáng tác tiểu thuyết lịch sử. Cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, không né tránh những húy kị làm hạn chế sáng tạo, Nhiều nhà văn đặt câu hỏi cùng nhau thảo luận.
Các nhà văn Y Ban, Trần Quang Quý, Bùi Việt Mỹ trong BCH Hội đã đến dự và chủ trì cuộc trao đổi. Bản Web ghi hình bằng DDTDDD nên hình chưa chuẩn, xin được thông cảm.