Trang chủ » Tin văn và...

HỘI NHÀ VĂN VN TRAO TẶNG SÁCH VIẾT VỀ TRUÔNG BỒN CHO TỈNH NGHỆ AN

TN
Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018 6:55 PM


TNc: !6 giờ chiểu ngày 21-7-2018, tại thành phố Vinh, Hội Nhà văn Việt Nam do PCT Trần Đăng Khoa và tác giả Trần Huy Quang đã  trao tặng cuốn sách "Thánh ca Truông Bồn" cho các cựu TNXP và thư viện tịnh và các huyện. Đây là tập sách Trần Huy Quang viết về 13 chiến sĩ TNXP hi sinh tại trọng điểm này do NXB Phụ nữ ấn hành. Dự buổi trao sách có nhiều cơ quan tỉnh Nghệ An và các VNS xứ Nghệ. Chúng tôi ghi hình bài nói của nhà thơ Trần Đăng Khoa.Kết quả hình ảnh cho Thánh ca Truông Bồn