Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÔ ĐỀ

Dương Quốc Việt
Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018 2:37 PM
Lòng tin đã ra đi
Đâu hẹn ngày trở lại
Ngoái đầu về quá khứ
Lệ tuôn rơi thấm nỗi thương đau
Hướng về tương lai
Sao lòng rối bời bề bộn
Thế gian muôn nẻo chênh vênh !?
Quá khứ đã qua
Tương lai vô định
Chẳng dựa núi bởi có ngày núi đổ
Chẳng dựa sông
Bởi con nước vơi đầy
Cũng chẳng thể dựa người
Bởi ngày kia người có thể ra đi
Tiến đã khó lùi càng thêm khó
Nhục làm sao thói theo đóm ăn tàn
Mãi dối lừa
Giờ biết tính sao đây
Kẻ mất gốc bán hồn cho ác quỷ
Nghiệt ngã thay
Lịch sử không bút xóa
Hỡi ôi!
Trời chẳng chiều người
Luật đời nhân quả
Tạo hóa vần xoay
Kẻ nổi nông tìm kiếm trời xa
Có thấu chăng
"Lối đi ngay dưới chân mình"!?
22-6-2018
Dương Quốc Việt