Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẾ GIỚI ẢO FACEBOOK

Dương Quốc Việt
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2018 2:59 PMĐời thực kia
Sao cái nghĩa tự do thăm thẳm
Nghìn năm qua nhân loại trở trăn !?
Liệu cần chăng
Trong thế giới vô hình
Khi mỗi con người bỗng hóa thần hóa thánh !?
Luật thế gian
Luật của con người
Đâu có cần cho "siêu nhân thần thánh"(!?)
Thế giới ảo
Nơi nhà nhà cùng gáy
Trời tự do hoang dại đến vô cùng (!)
Trong cuộc đời, để làm một con người tự do vốn đã rất khó. Nó vốn là kết quả của quá trình tiến hóa, thông qua giáo dục và trải nghiệm. Vậy phải chăng trong thế giới ảo, cái nghĩa tự do ấy có phải còn "cao cấp" hơn nhiều !? Nó như cần phải đạt tới cái tự do của các bậc "thần thánh", tức là cao hơn cái triết lý tự do trong đời sống thực. Vì thế mà con người lại càng phải được "tu luyện" hơn nữa, mới có thể làm cho "xã hội ảo" phát triển lành mạnh và văn minh.
Trong thực tế, một lựa chọn nào đó, trong cái quyền tự do hết thảy, cùng với những lập luận và ngôn từ mà người ta thể hiện, để biện minh cho hành động, sẽ phần nào để lộ nhân cách-văn hóa-độ trưởng thành… của người lựa chọn.
Hóa ra cái “thế giới ảo facebook” lại là cái thế giới hoang dã hơn cả cái thế giới thực nguyên thủy. Vì thế mà sự bị nô dịch cũng cao hơn hẳn ở thế giới thực. Chỉ có điều có thể có người không nhận ra, mà chỉ mang thêm những nỗi ám ảnh khiếp nhược, bởi các “chúa sơn lâm” xuất hiện cùng với những tiếng “gầm thét”, hay những trận càn quét của lũ "ong vò vẽ", cái mà vốn trong cuộc đời thực không hẳn đã tồn tại. Rồi ngay cả các “chúa sơn lâm”, cũng không phải không bị tấn công, khiến bị tổn hao sinh lực. Chưa kể chúng còn bị lóa mắt bởi những ảo ảnh, sự dối lừa, gây những hoang tưởng, ngộ nhận…
Trong cái thế giới ảo facebook đó, nhiều khi người ta phải nạp cả những món ăn “sống sít”, khiến con người như càng nguyên thủy hơn. Bởi thế những kẻ còn thấp kém về “tu luyện”, sẽ bị thiêu trụi trong thế giới này. Cũng như trẻ lên hai nếu thả tự do, chắc khó tránh khỏi gặp tai nạn. Còn những “chúa sơn lâm” kia thì lại như những chàng “Đông ki sốt” giữa cuộc đời thực. Bởi vậy mà phải chăng người dùng facebook cần được trang bị bài bản, để biết cách tham gia một cách có văn hoá vào cái thế giới ảo này, âu cũng là điều rất cần thiết!
Hà Nội-06/6/2018
Dương Quốc Việt