Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐI TỚI CÙNG THỦ THIÊM ƠI

Quốc Long
Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2018 3:24 PM
Quốc Long
Bị cưỡng chế đất oan
Hai mươi năm dân Thủ Thiêm đi kiện
Hai mươi năm bao biến cố cuộc đời
Người mất,người còn...
Đến hôm nay
Trời để mắt,Trời ơi!
Ai? Ai gây lên tội lỗi?
Nói: "mất bản đồ " không chịu nghe dân
Nước mắt đi kiện chảy từ Nam ra Bắc
Đơn kêu cứu, kêu oan chất ngất trời xanh!...
Ai nhân danh :Vì Dân Vì Nước
Đã quay đầu khi đồng loại chơi vơi!...
Cạn kiệt niềm tin, có người tìm cái chết
Để thoát bị thương ,uất hận ở đời...
Lũ sâu mọt ,cần chỉ tên vạch mặt
Lợi ích nhóm là đây! Tham nhũng là đây
Kẻ biệt phủ nghênh ngang
Người co ro vỉa hè gió rét
Hãy đi tới cùng
Thủ Thiêm
Của ta ơi !...
14-5-2018