Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CA SĨ ẾCH

Dương Quốc Việt
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 2:51 PM

Trong ao làng
Lũ ếch nhái
Rộn tiếng ca
Những ngôn từ...
Loài loài hưởng ứng
Ao chuôm rộn rã
Nhịp sống tưng bừng
Kẻ qua đây
Ném đá ao bèo
Không gian im bặt
Ngươi là ai ?
Sao ngươi phải sợ
Có biết chăng
Cảnh nhộn nhịp kia
Là bằng chứng
Cho bức tranh
Sống động muôn loài
Ngươi là ai ?
Sao sợ tiếng ca
Những ngôn từ
Cất lên sự sống
Ngươi là ai ?
Sao thâm thù hốt hoảng
Cảnh tưng bừng
Dòng chảy tự nhiên
Có biết chăng
Lũ chúng ta
Tạo hóa sinh ra
Vốn thế
Khi ta ca
Chớ vội xem ta
Như kẻ nghịch thần
Này ngươi
Hỡi kẻ mưu toan
Cắt ngang mạch sống
Hà Nội-sáng 31/3/2018