Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI THƠ KHÔNG HAY ĐANG CHẾT LÂM SÀNG

Trần Vạn Giã
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 4:04 PM


Bài thơ không hay đang chết lâm sàng
Và em sắp làm báo tử
Em xoá tên bài thơ
Và xoá tình anh :
'Chàng thi sĩ vô danh,tiểu tốt'
Anh si tình rất cao mà thơ tình tặng em rất thấp
Vì anh bất tài
Nhốt ngôn ngữ không thơ
Nhốt vầng trăng Nguyên Tiêu bên bờ sương lạnh
Nhốt chiếc lá rơi trong túi áo dại khờ
Không biết ai đưa em về
Lúc tan đêm thơ Nguyên Tiêu anh đâu còn ở lại
Ngọn gió hú thơm mùi thơ con gái
Thơm mùi rau húng thơm anh trồng ở sau vườn
Thôi thì thôi bài thơ không hay của anh
Như là rác bỏ vào đời thơ bất hạnh
Yêu nhau từ thơ
Nhưng thơ anh đã hết thời tán gái
Thơ mắc cạn vào nơi vô nghĩa của bến tình
Nơi anh nghiêng ly rượu đời
Uống cạn kiệt
Cuộc nhân sinh.
TRẦN VẠN GIÃ