Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ bẩy ngày 24 tháng 2 năm 2018 5:51 AM


Khách xuân

Đầu xuân bạn đến chơi nhà
Thảo nào chim khách hót xa hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng
Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu chân trượt, cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng ngày dài
Tránh sao hết được người đời khen chê
Đường xa sao đã vội về
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi mưa tuôn trong nhà
Hỡi người khách phố hào hoa…?
21/2/1011
Mùa xuân đi lễ chùa

Một mình lặng lẽ lên chùa
Cầu cho nhân thế nắng mưa thuận hòa
Chùa gần cho đến chùa xa
Phật thì có một, trẻ già lại đông
Đài sen muôn tía ngàn hồng
Khói hương lớp lớp chất chồng bay lên
Nước Cam lồ lá liễu mềm
Vẩy sao khắp được đỏ đen kiếp người
Phận nghèo có nén hương thôi
Con chăm đi lễ chắc người vẫn quên
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Cầu danh, cầu chức, cầu quyền… còn tôi
Nắng mưa áo bạc mồ hôi
Tượng đài chi lắm cho người khen chê
Thắp hương lạy Phật con về
Ngõ sâu nhà hẹp dầm dề mưa xuân…
3/2016