Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÚC VẬT...NGƯỜI

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 2 tháng 12 năm 2017 4:44 PM
" Trẻ em như búp trên cành"
Tơ non lộc biếc long lanh mắt cười
Thương còn chưa đủ cháu ơi
Bảo mẫu hoá súc vật người còn đây

Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay
Mẫu thành cai ngục đọa đày bé thơ....
Bốn sơ sinh chết cùng giờ
Mà bộ trưởng vẫn ỡm ờ quanh co

Hạ du kiếp vạc, kiếp cò
Thủy điện xả lũ đổ cho ông giời
Ăn cắp, tham nhũng một đôi
Những thằng đồng chí chết rồi chưa chôn

Mở mắt mà thấy bồn chồn
Có ai buồn với nỗi buồn như tôi
Ngổn ngang lũ súc vật người