Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƯ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 3:03 PMKhông Đề

Ông “đầy tớ” của dân đứng trước vành móng ngựa
Bà “đầy tớ” vội thế chân
Bàn ghế cũ bà sợ như dớp cũ
Bèn tay ban thờ và ghế ngày xưa
Khốn nạn nhất
Ngôi nhà không thay được
Cây nóc trên đầu cứt mọt rơi
Phỗng Và Lật Đật
Mít đặc đẽo thành phỗng
Buồn vui phỗng chỉ cười
Nó chửi lũ lật đật
Nói gì cũng gật thôi
.
Đồ cổ
.
Nâng niu gần hết kiếp người
Từ cụ nội đến đời tôi giữ gìn
Thất nghiệp hết kế mưu sinh
"Tự mình phải cứu lấy mình" thì thôi *
Lái buôn đồ cổ cả người
Toàn là đồ đểu chao ôi ... sững sờ
Giật mình tôi tỉnh trong mơ
Những đồ cổ giả đã thờ bấy lâu
Góc vườn hỏa táng nỗi đau
Không để con cháu ngày sau bị lừa
.
Chú thích (*) Câu của cố TBT Nguyễn Văn Linh " Tự cứu mình trước khi trời cứu "