Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ ĐÌNH LONG

Vũ Đình Long
Thứ tư ngày 16 tháng 8 năm 2017 2:37 PM


BÙ NHÌN SỢ GIÓ
Bù nhìn nghiêng giữa ruộng dưa
Xuân qua hè tới nắng mưa mặc đời
Lũ chim cũng đã quen người
Bầy đàn kéo tới ăn rồi lại bay
Suốt đêm cho chí hết ngày
Chuột đồng mở tiệc cả bầy liên hoan
Nón mê gió xé rách toang
Aó tơi chia mảnh đã mang về trời
Cọc tre mục sắp rụng rời
Bù nhìn sợ gió ngã ngồi ruộng dưa
CUỘC CHƠI
Cầm trên tay một con xúc xắc
Gieo lên bàn cờ Cá ngựa
Khi mong Lục *
Thì Nhất , Nhị phơi mặt
Ngựa hý vang chẳng được vào đua
Chạy mỏi chân ngựa sắp đến cửa chuồng
Chỉ còn ba nước kiệu
Con Xúc xắc quen thói dở ương
Ngã ra toàn Ngũ , Lục
Ngựa chạy sau đá chết vứt ra đường
Cuộc đời cũng giống bàn Cờ Cá Ngựa
Có phép mầu nào định đoạt cuộc chơi
* Nhất ,Nhị , Tam,Tứ , Ngũ ,Lục là các mặt của con Xúc Xắc
Tháng 8 năm 2017
Vũ Đình Long