Trang chủ » Tin văn và...

Gửi bác Trần Trương

Trường Giang
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009 8:32 AM
    
                                       Tôi đọc bài “Xin thưa…” của bác
                                       Thấy một điều “ khúc mắc” ,chưa ưng :
                                        Xem ra bác vẫn “nửa chừng”
                                        Chưa dám thẳng thừng phê phán cái…sai
                                        Đã nhậu nhẹt lai rai quá xá
                                         Người ta còn mô tả , khoe khoang !!!
                                        Mang danh nhà văn đàng hoàng
                                        được mời hội thảo lại “phang” chủ nhà  !!!
                                        Trần Trương phê vậy là đúng đấy
                                         Sao cuối bài ,bác lại giãi bày :
                                        Không phản bác , không bênh ai 
                                         Vậy thì ai đúng ,ai sai thế nào ???
                                        Bạn với bạn , tào lao khả dĩ
                                        Với cơ quan , đoàn thể phải nghiêm
                                        Hay chi chơi kiểu “đốt đền”
                                        Đã mang tiếng Hội , lại phiền lòng nhau
                                         Gửi trannhuong.com mấy câu
                                         Chúc Trần Trương khỏe cho đầu “cứng” thêm !
                                                                  
                                                                              Phương Mai, 12-1-2009