Trang chủ » Tin văn và...

ÔNG CHỦ TỊCH HÀ NỘI KHẢNG ĐỊNH TẠI MỸ ĐỨC CHIỀU 20-4-2017

Trường Nhân
Thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2017 8:36 PM


Hoan hô ông Nguyễn Đức Chung
Lời nói dõng dạc vui lòng bà con
Rất mong giữ tấm lòng son
Cán bộ Hà Nội sáng hơn sao trời...