Trang chủ » Tin văn và...

THƯ NGỎ GỬI CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Trường Nhân
Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2017 9:27 PMKính gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn

Thời gian vừa qua Cục rất sáng suốt đã cấm mấy ca khúc mà có phần lời bị dị bản mặc dù những bài hát ấy đã sống trong nhân dân. Trên tinh thần ấy, tôi đề nghị Cục nên xem xét một số quảng cáo trên VTV, khá nhiều ca khúc nổi tiếng đã bị viết lời mới đậm mùi ẩm thực để quảng cáo. Tôi không nhớ hết chỉ ví dụ bài Ô MÊ LY có phần lời rất hay, xin cóp một đoạn:


Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tình tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
Giục lòng ta dạo khúc ca với đàn

Vậy mà đã bị sửa lời để quảng cáo mỳ Cung Đình. Ngày nào cũng ra rả trên sóng truyền hình quốc gia. Thậm tai, thậm tai !
Tôi mong Cục hãy cấm lấy các bài hát để sửa lời dùng cho quảng cáo. Nói có sách mách có chứng, tôi cóp về đây đoạn quảng cáo.