Trang chủ » Tin văn và...

LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM QUA 60 NĂM

TN st
Thứ tư ngày 5 tháng 4 năm 2017 8:02 AM

Lễ kỷ niệm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam
TNc: Hội Nhà văn Việt Nam thành lập ngày 4-4-1957 sau vụ Nhân văn giai phẩm. 60 năm qua 9 kì đại hội, từ lúc đầu có hơn 200 hội viên, hiện nay có hơn 1000 hội viên. Theo Kỉ yếu của Hội Nhà văn Việt Nam cho biết lãnh đạo của Hội gồm các nhà văn nhà thơ như sau:

* ĐẠI HỘI I: Nhà văn NGUYỄN CÔNG HOAN (từ 4-4-1957 đến 7-1958. Không biết vì sao nhà văn Nguyễn Công Hoan mất chức để nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI làm Tổng thư ký.

* ĐẠI HỘI II: 1963, nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI tiếp tục làm Tổng thư ký.
Do chiến tranh và lí do nào đó, sau 20 năm Hội Nhà văn mới tiến hành Đại hội III
* ĐẠI HỘI III: 1983 nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI tiếp tục làm Tổng thư ký.
( Tổng cộng nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI làm TTK 31 năm trong đó do 20 năm không đại hội)
* ĐẠI HỘI IV: Năm 1989 đến 1995 do nhà văn VŨ TÚ NAM làm Tổng thư ký (6 năm)
* ĐẠI HỘI V: năm 1995 đến năm 2000 do nhà thơ NGUYỄN KHOA ĐIỀM làm Tổng thư ký (5 năm)
* ĐẠI HỘI VI: năm 2000 đến năm 2005 do nhà thơ HỮU THỈNH làm Chủ tịch
* ĐẠI HỘI VII: năm 2005 đến 2010 do nhà thơ HỮU THỈNH làm Chủ tịch
* ĐẠI HỘI VIII năm 2010 đến 2015 do nhà thơ HỮU THỈNH làm Chủ tịch
* ĐẠI HỘI IX: năm 2015 đến 2020 do nhà thơ HỮU THỈNH làm Chủ tịch
(Tổng cộng nhà thơ HỮU THỈNH làm CT 20 năm)