Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VIẾT Ở TRUNG QUỐC

Phạm Đức Nhị
Thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2017 2:49 PMBài 1 -
VỚI VĨ NHÂN

" Bất đáo Trường thành phi hảo hán"
Vĩ nhân khắc đá gửi bao người
Ta đâu hảo hán mà nay đã
Hữu đáo thành xưa một cuộc chơi .

Bài 2 - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

"Đệ nhất hùng quan" thế này ư
Trập trùng núi đá thành thâm u
Vua Tần thiếu đá xếp người đứng
Núi lở trơ ra vạn thân tù .

Bài 3 - DU TÂY HỒ

Lý Bạch mò trăng ở chốn đây
Sáng xuân bái Cụ bên Hồ Tây
Du thuyền vờn bóng Lôi Phong tháp
Mà ngỡ đang bơi trong biển mây .

Bài 4 - SÔNG TIỀN ĐƯỜNG

Thương Kiều lòng dạ xót xa
Từ Lục Hoà tháp nhận ra Tiền Đường
Nhìn xa như giải khăn tang
Ngày đêm sóng bạc mênh mang xô bờ
Mượn sông rửa hết nhớp nhơ
Sông đâu có nỡ làm mồ hồng nhan.
Hàng Châu nay bước chân sang
Từ xưa dòng đã vắt ngang truyện Kiều .
TQ 28/3/ 2016