Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHAI ẤN PHÚ

Cao Bồi Già
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017 2:27 PM

Cờ quạt rập rờn;

Trống chiêng văng vẳng.

Ồn ào bát nháo cùng nơi;

Xôm tụ lê thê cả tháng.

Ngó hội ấy hút người;

Trông đền kia khai ấn.

Vạn du khách ngóng chờ tự sương thẫm, nắng chửa hồng soi;

Ngàn quan dân chầu chực từ đất mờ, trời chưa sáng bảnh .

Tốn tiền tốn bạc, chẳng tiếc chẳng than;

Cực xác cực thân, không nề không quản.

Bởi dạ những ham cầu thăng chức thăng quan;

Lại lòng mưu dục tốc siêu giàu siêu phát.

Người người hăm hở cướp đoạt phúc Thần;

Kẻ kẻ lăm le tranh giành lộc Thánh.

Thùng “công đức” lễ lộc phình căng;

Túi “nhà đền” hào xu nặng khẳm.

.

Ngó lại Hoàng Thành Thăng Long ta đây :

.

Sao mà yên chịu hẩm hiu ;

Chẳng lẽ cam đành ế ẩm.

Đào đào cùi cũi hố bé hầm to, rặt chỉ bình vêu ấm sứt, không thứ chào mời;

Khảo khảo chăm chăm tầng này lớp nọ, toàn là nền cổ giếng xưa, chả chi rao bán.

.

Thì đây “Sắc Mệnh Chi Bảo”:

.

Là ấn quân cơ tận thuở Trần triều;

Là đồ cổ lạc còn nguyên mộc bản .

Hàng mấy thế kỷ, linh đế hiển vì;

Hơn bảy trăm năm, uy thiêng tụ ẩn.

Nhờ dăm ông tiến sĩ mồm oang oang hô phép tâng miếng gỗ ấy nên thiêng;

Cậy mấy vị giáo sư lời loảng xoản phù hơi tụng cái khuôn này hóa Thánh.

Vẽ rắn thêm chân ;

Cho lươn mọc cánh.

.

Tùng tùng, cắc cắc:

.

Nào dong cờ, gõ trống tỏm tỏm bán … thần;

Cùng mở hội, bắc loa oa oa khai … ấn.

Kế ấy hẳn quần chúng tin ngây ;

Phen này chắc quân ta vơ khẳm.

.

Ô hô :

.

Điều quấy sao thoát khỏi tròng dân;

Vải thưa sao che được mắt Thánh.

Lẽ thường một thế kỷ ấy cốt xương cũng mục, đây đồng thau tróc chốc rỉ hoen;

Rõ lạ bảy trăm năm mà ấn gỗ còn nguyên, kìa chữ nghĩa rành rành sắc ngấn.

Quân vương nào vụng dùng dấu ấn ngược hình;

Hoàng đế đâu ngu khắc triện khuôn xuôi bản.

Xác thực đồ kim cổ, chuyện chửa định minh;

Tính bày việc phát ban, Lời đà hô hoán.

Rõ thật tâm linh lạc lối, vẽ vời thói dị đoan;

Đúng là đạo đức suy đồi, cổ súy trò mê nhảm

Người người mẫn trí cười chê;

Kẻ kẻ minh tâm phê phán.

Lễ chưa mở, mà chương trình đã phải thoái lui;

Hội mới toan, mà kế hoạch nghe chừng phá sản.

Các vị mạnh lời cổ vũ liệu khẩu có …khâu;

Mấy ông hùng ngôn tụng ca, hẳn môi chịu … dán.

Ngó thế sự tâm trí xót đau;

Ngẫm chuyện đời dạ lòng ngao ngán.

CAO BỒI GIÀ

24-02-2016

(16 tháng giêng Bính Thân)

http://thocaoboigia.blogspot.com

Tham khảo:

http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/cuop-cau-quan-bau-viu-vao-mot-niem-tin.html

http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/phat-o-hoang-thanh-thang-long-la-co-xuy.html