Trang chủ » Tin văn và...

MỜI DỰ CHÀO TẶNG SÁCH

VDNNB
Thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2017 1:18 PMMỜI DỰ CHÀO TẶNG SÁCH
Trân trọng mời tham dự Chào tặng sách: Thơ Bạn Thơ 6/ Vườn Năm Nhà 2 & Chém Gió Muôn Màu 2,
ba đầu sách mới, nhiều tác giả, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, do Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên chủ trương.
Địa diểm : Hale Quán, Đảo Hồ Thiền Quang, số 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội.
Thời gian: 11g trưa Thứ Bảy, 
ngày 4/2/2017 tức ngày 8 tết Đinh Dậu.
Kính mời bầu bạn yêu thích, quan tâm, tham gia Dự án Sách Thơ Bạn Thơ/ Văn Bạn Văn tới dự. Thông báo này thay giấy mời.
Hân hạnh đón tiếp, chung vui.

VANDANBNN