Trang chủ » Tin văn và...

TÔI THÍCH CÂU NÓI NÀY CỦA TRUMP

TN chế ảnh
Thứ bẩy ngày 21 tháng 1 năm 2017 7:14 PM"...Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.."