Trang chủ » Tin văn và...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU

TN
Thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2017 9:58 PM


Năm mới chúc mừng bà con ta
Quanh năm cứng cựa giữ sơn hà
Biển Đông cóc sợ thằng cầy cáo
Biên giới coi khình lũ mãng xà
Máu đỏ da vàng chung một bọc
Bắc Nam nguồn cội gốc ông bà
Gà cùng một mẹ thôi đừng đá
Con Hồng cháu Lạc tiếng hòa ca...
trannhuong.com/net