Trang chủ » Tin văn và...

TIENPHONG, TUOITRE ONLINE GIẬT TÍT KIỂU GÌ ?

TN
Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2016 2:51 PM


TNc: Lúc này là 14h15, trang Tienphongonline vẫn để bài "Infographich 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XII" trên trang chủ. Không biết dòng tiếng Anh có hàm ý gì "Infographich" (tôi khoanh đỏ)? Có lẽ người quản trị vô tình hay cố ý ???
* Ảnh chụp trang chủ TPO

Trang chủ Tuoitre Online cũng thế.
Không biết các cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS HCM ám chỉ điều gì hay vô tình ? (xem chỗ khoanh đỏ)