Trang chủ » Cùng vui

ĐẦU NĂM THÌ VƯỠN

Trương Tuần
Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2016 1:52 PM- Cụ ơi, đầu năm mới có gì vui mới. ?
- Thì vui chứ, nhiều thứ tăng trưởng chóng mặt.
- Cụ thể thứ nào ?
- Đây cụ đọc trên VOV: VOV.VN - Tổng thu Ngân sách Nhà nước từ đầu năm ước tính mới đạt 884.800 tỷ đồng trong khi tổng chi ước tính đã lên tới 1.064.500 tỷ đồng.
- Ối giời sao bạo tiêu vậy?
- Thì thích hoa hòe hoa sói hoành tráng. Cụ xem thằng Mỹ thằng Nhật giầu sụ mà họ tiết kiệm giản dị đến Phòng Bầu dục bàn ghế cũng quá đơn giản.
- Chết chết rồi cháy túi lại đi vay.
- Cụ yên tâm cụ có phải trả nợ đâu, con cháu nó trả nợ báo hiếu cha ông.
- Hu hu thì VƯỠN...