Trang chủ » Cùng vui

DÊ BÀN GIAO

Trương Tuần
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2015 2:29 PMDê: 
Một năm bác hết nhiệm kì
Giao cho chú phải thực thi nhiệm vù (vụ)
Tham nhũng nó to lù lù
Chú phải cho nó vào tù mọt gông

Khỉ: 
Một năm bác chỉ chơi dong
Chuyến tầu vét bác chén tong mọi thừ (thứ)
Bác giao thì em xin ừ
Rồi trao nhiệm vụ chú gừ (Gà-Dậu) sang năm...