Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ NHÀ VĂN NHẬT TUẤN

Nguyễn Thị Hồng
Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015 6:43 AM
Biển vẫn cồn cào như thể

Làm bằng da thịt của người

Tình yêu mưa nguồn chớp bể

TÍN HIỆU CON NGƯỜI khôn nguôi

.

Trái tim nóng bỏng nhịp đời

Nóng bỏng nhân tình thế sự

Anh đã đội đá vá trời

Bằng ĐI VỀ NƠI HOANG DÃ
.

Ngày nào Biển Đông dậy sóng

Anh cùng bầu bạn sôi lòng

Ngăn quân thù bằng ngòi bút

Muốn căn thẳng những đường cong

.

Sao anh đã vội ra đi

Nha Trang vẫn trời xanh vợi

Nha Trang vẫn biển xanh vời

Nhớ anh, nhớ anh tôi gọi
.

Ngày nào cùng Nha Trang xanh…

Nha Trang 10.2015