Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI

Thư kí thời đại
Thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2015 4:06 PM
Ông Sự treo ấn từ quan
Nhường chỗ lớp trẻ về làm thường dân
Bao năm làm việc chuyên cần
Luôn giữ chữ tín công tâm đàng hoàng
Ông -"Number one"- Việt Nam!
Giám nghĩ, giám làm, từ bỏ lợi riêng
Cuộc đời giản dị, đức hiền
Luôn sống thanh bạch tiếng thơm để đời
Hình ảnh ông rất khác người
Không ham quyền lực, không đòi hỏi chi
Trong khi nhiều bác ngồi ì
Che đậy bằng cách mình vì nhân dân
Thiếu tâm lại thiếu cả tầm
Ham hố quyền lực thì dân mất nhờ
Ông Sự sẽ được tôn thờ
Trí & Đức trong sáng nên thơ tặng đời!
Mong sao đất nước chúng tôi
Có nhiều lãnh đạo sáng ngời như ông.
09/06/2015
Thư kí thời đại