Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN TRẦN KỲ TRUNG RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ BAN VẬN ĐỘNG VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP

Theo FB Trần Kỳ Trung
Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2015 10:58 PM


Đơn xin ra khỏi HNV Việt Nam tôi sẽ gửi đến BCH Hội Nhà Văn số 9-Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội.Vì Ban vận động VĐ ĐL không có trụ sở,ban điều hành nên lá đơn xin ra khỏi Ban vận động VĐ ĐL tôi phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng . Trân trọng thông báo.
Trần Kỳ Trung
10-5-2 015
Theo FB Trần Kỳ Trung