Trang chủ » Tin văn và...

SÁCH MỚI CỦA TRÀN NHƯƠNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2015 5:54 AMTrần Nhương vữa ra mắt tập tiểu thuyết hài hước KIM KỔ KỲ KUẶC KÝ. Sách 200 trang gồm 17 chương viết về thời xa xưa xung quanh đời sống của giới văn nhân.. Đây là loại sách nặng về giải trí. Viết theo kiểu chương hồi. NXB Hội Nhà văn xuất bản tháng 1-2015.